Náhradné plnenie

Spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa § 63 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte min. 3,2 % z celkového počtu zamestnancov.

Ak tak neurobí, musí za každého chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Výška povinného odvodu za nezamestnávanie občana ZŤP je 0,9 násobok vypočítaný, z priemernej mzdy zamestnanca.

Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie, zadať zákazku a to odobrať výrobky alebo služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0, 8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca.

peniaze

handshake

euromince