Polygrafické služby

V rámci polygrafických služieb ponúkame kompletnú predprípravu tlače, tzv. pre-press. Vytvoríme Vám grafický návrh a spracujeme ho do podoby zrozumiteľnej pre zvolenú tlačovú technológiu. Pri navrhovani postupujeme tvorivo, s cieľom zakomponovať Vaše predstavy do návrhu, dbajúc pritom na technické limity zvolenej technológie. Samozrejmosťou je farebný manažment vychádzajúci z Pantone štandardov. Okrem toho v rámci predtlačovej prípravy realizujeme všetky práce s textom – tzv. zalamovanie. Uplatňuje sa pri tvorbe viacstranových dokumentov napr. pri tvorbe brožúr, kníh, monografií a pod. Podobne postupujeme i pri spracovaní fotografií, resp. akýchkoľvek bitmapových podkladov. Ponúkame možnosť retušovania a vylepšovania fotografií (úprava tónov, farebných kriviek, sýtosti a podd.) s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu. Prax a 15-ročné skúsenosti umožňujú postupovať pri celom procese precízne a zároveň dynamicky.
V spolupráci so subdodávateľmi zabezpečíme samotnú tlač zákazky, tzv. press. Podľa nákladu, farebnosti, typu média, cenových stropov, vyberáme vhodnú technológiu tlače – digitálnu, ofsetovú, sieťotlač, gravírovanie a pod. Kooperáciou s tlačiarňou sa zabezpečí korektné prevedenie grafického návrhu na finálne médium s dodržaním farebného manažmentu.
 
Finálne spracovanie zákazky, tzv. post-press zahŕňa rezanie, skladanie, lepenie, šitie, číslovanie, balenie a pod.
 
Bonusom pri príprave návrhu je možnosť využiť služby fotografa. Ten sa môže uplatniť pri požiadavke na reklamnú fotografiu – nafotenie tovaru, firemných objektov a pod. Umeleckou fotografiou a netradičným vizuálnym spracovaním je možné odlíšiť sa od priemeru. Pri tvorbe monografií, resp. iných publikácií sa uplatňuje krajinárska fotografia zameraná na pozoruhodnosti krajiny, regiónu a zvláštnosti prírody.

Všetky naše vedomosti a skúsenosti vieme uplatniť i pri tvorbe webových stránok.